Profil

  Reţeaua pentru educaţie şi cercetare este o infrastructura de comunicații de interes național, definită şi dezvoltată în cadrul sistemului educației şi cercetării naționale. Această reţea este denumită „RoEduNet" şi este administrată de către Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare. Reţeaua RoEduNet asigură servicii de transport de date între instituţiile conectate, între acestea şi reţelele de acelaşi tip din Europa şi din lume precum şi alte servicii conexe, inclusiv servicii de acces la rețeaua Internet, pentru comunitatea academică şi de cercetare din România în acord cu art. 3. şi art. 4 din HG 1609/16-12-2008.

Cititi mai departe »

Misiune

 Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale pentru Educaţie şi Cercetare, administrează şi dezvoltă reţeaua RoEduNet care asigură servicii de comunicaţii de date pentru instituţiile de cercetare şi academice de toate gradele din România. În context european, Agenţia este membru al consorţiului GEANT, reţeaua care interconectează toate reţelele pentru cercetare şi educaţie din ţările membre ale Uniunii Europene.

Cititi mai departe »

Regulament

 Extras din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Agenției ARNIEC / RoEduNet - Principalele reguli de utilizare a reţelei pentru educaţie şi cercetare. Art. 1. Regulile cuprinse în această anexă sunt principalele reguli obligatorii pentru toţi utilizatorii reţelei şi se afişează pe sit-ul instituţiei. În plan internaţional aceste reguli vor fi referite ca AUP – Acceptable Use Policy. Art. 2. Regulile din această Anexă se pot modifica cu aprobarea Consiliului Tehnico Economic şi se completează cu regulile impuse de către reţeaua europeană pentru Cercetare şi Educaţie.

Cititi mai departe »